Startsida för Adius.se

Bakgrund

Att skaffa hund är för många en stor händelse och omställning i livet. Hundar har följt med oss människor genom livet och de har funnits ända sedan stenåldern. Förr använde vi oss av hundar i jordbruket och de hjälpte oss bland annat med att hålla reda på boskap. Under den äldre stenåldern var människan jägare och hundar jagade åt oss. När det sedan blev yngre stenåldern blev vi istället jordbrukare. Då använde vi oss utav korna och fåren i jordbruket. För att vi skulle kunna hålla reda på dem behövde vi hjälp och det blev hunden som vi tog hjälp av. Det är inte helt omöjligt att vi faktiskt tog hjälp av hundarna när vi jagade redan på äldre stenåldern.

Hemsidans innehåll

Att skaffa hund är för många en stor händelse och omställning i livet. Hundar har följt med oss människor genom livet och de har funnits ända sedan stenåldern. Förr använde vi oss av hundar i jordbruket och de hjälpte oss bland annat med att hålla reda på boskap. Under den äldre stenåldern var människan jägare och hundar jagade åt oss. När det sedan blev yngre stenåldern blev vi istället jordbrukare. Då använde vi oss utav korna och fåren i jordbruket. För att vi skulle kunna hålla reda på dem behövde vi hjälp och det blev hunden som vi tog hjälp av. Det är inte helt omöjligt att vi faktiskt tog hjälp av hundarna när vi jagade redan på äldre stenåldern.